Hiện nay thường hay bắt gặp những câu hỏi như “tạo đánh giá trên Google”, “làm thế nào để được 5 sao”,… Rich Snippets là câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó.Vậy Rich Snippets là gì? Hãy…