Overcast, ứng dụng podcast tốt nhất dành cho iPhone/iPad theo lựa chọn của tạp chí công nghệ The Verge, vừa nhận được một bản cập nhật lớn. Đáng chú ý nhất, một số tính năng LG G3 LS990 mà trước…